Lợi ích mang lại từ 02 nhóm Thủ tục hành chính liên thông

Lợi ích mang lại từ 02 nhóm Thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi ” và “Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng” được triển khai cung cấp trực tuyến trên toàn quốc, nhằm giảm thời gian, chi phí đi lại cho người dân.

02 nhóm thủ tục hành chính liên thông, bao gồm:

+ Nhóm 1: “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 06 tuổi;

+ Nhóm 2: Đăng ký khai tử, xóa thường trú và hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng”. 

Lợi ích mang lại từ 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông này có ý nghĩa quan trọng, mang lại hiệu quả trong công tác cải cách hành chính Nhà nước:

- Lợi ích đối với người dân: Khi thực hiện thủ tục liên thông trực tuyến, người dân chỉ khai báo thông tin một lần để giải quyết 3 thủ tục hành chính, cắt giảm bớt các giấy tờ, thời gian giải quyết, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian đi lại.

- Lợi ích đối với các cơ quan quản lý Nhà nước: Việc liên thông 2 nhóm thủ tục này sẽ giảm chi phí sao in hồ sơ, kết quả giải quyết, thời gian luân chuyển hồ sơ; khắc phục tình trạng sai lệch thông tin, làm giả hồ sơ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân của cơ quan hành chính Nhà nước.

UBND huyện xác định các nhiệm vụ cụ thể, trách nhiệm thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai 02 nhóm thủ tục liên thông này nhằm đạt kết quả cao; theo đó, UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện: Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 12/9/2023 về triển khai 02 nhóm thủ tục liên thông qua cổng Dịch vụ công; Công văn số 454/UBND-TP ngày 28/4/2023, Công văn số 744/UBND-TP ngày 14/7/2023 về việc hướng dẫn thực hiện quy trình giải quyết TTHC liên thông điện tử đối với 02 nhóm thủ tục hành chính thiết yếu; Công văn số 954/UBND-CA ngày 13/9/2023 về việc tiếp tục triển khai 2 nhóm thủ tục liên thông thiết yếu tại Đề án 06, Công văn số 1040/UBND-CA ngày 06/10/2023 về việc tổ chức thực hiện 2 nhóm liên thông và kích hoạt tài khoản VneID.

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác tuyên truyền, với nhiều hình thức và phải đa dạng, phù hợp với tính chất, đặc điểm, nhiệm vụ của từng nhóm đối tượng và địa bàn dân cư, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên truyền. Trong đó, tập trung tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; công khai TTHC theo hình thức điện tử; thông qua việc phát hành tài liệu; thông qua các hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn và sinh hoạt cộng đồng; thông qua việc lồng ghép giới thiệu tại các cơ sở giáo dục có cấp trung học phổ thông trên địa bàn; thông qua các ứng dụng mạng xã hội (Zalo, Facebook,...); thông qua hoạt động, sinh hoạt chi hội của các đoàn thể của xóm, tổ dân phố…

Kết quả thực hiện 2 nhóm thủ tục liên thông trên địa bàn huyện đã tiếp nhận 1.263 hồ sơ; trong đó nhóm khai sinh là 1.028 trường hợp; liên thông khai tử là 78, đăng ký khai tử là 157 trường hợp, góp phần tiết kiệm nhiều chi phí từ việc giảm hồ sơ, giấy tờ người dân phải chuẩn bị; đáp ứng được yêu cầu liên thông thủ tục hành chính, cũng như sự đồng tình ủng hộ của người dân...

Có thể thấy, việc triển khai 2 nhóm Dịch vụ công này không chỉ mang lại lợi ích, giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho người dân, người lao động khi chỉ cần khai báo thông tin 1 lần để giải quyết 3 TTHC, mà còn giúp nâng cao hiệu quả quản lý của các cơ quan Nhà nước; bảo đảm quyền, lợi ích cho người dân. Đây cũng là 2 trong 4 nhóm dịch vụ công cần liên thông dữ liệu theo Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” của Chính phủ./.

Phòng Nội vụ huyệnimage

image advertisement

image

image
image
image

image advertisement


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Cơ quan chủ quản: Xã Hải Giang
Địa chỉ: UBND xã Hải Giang - huyện Hải Hậu - tỉnh  Định
Điện thoại:    * Email: xahaigiang.hhu@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Hà – Chủ tịch UBND xã 
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang